พบกับบริการใหม่!!! งานตรวจวิเคราะองค์ประกอบของเสีย เพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตนำสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้ออกนอกบริเวณโรงงาน (แบบ สก.2)

       

 

                    

          สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย เตรียมเปิดบริการใหม่  "งานตรวจวิเคราะองค์ประกอบของเสีย เพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตนำสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้ออกนอกบริเวณโรงงาน (แบบ สก.2)."  เพื่อให้บริการผู้ประกอบการ โดยใช้เทคนิค Induced Couple Plasma (ICP) ซึ่งสามารถให้บริการวิเคราะห์และทดสอบองค์ประกอบของกากของเสียอุตสาหกรรมได้

สนใจสอบถามข้อมูลเบื่องต้น  02-712-4402-7 ต่อ 132

สายด่วน Hotline : คุณคมกริช  090-923-1170