ติดต่อเรา

สำนักงาน อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 
ซอยตรีมิตร ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-713-6290-2 ,02-713-6547-50 ,02-7124402-7
โทรสาร 02-713-6293 , 02-713-6550
อีเมล์ info@isit.or.th