บรรยากาศงานสัมนาเผยแพร่ (ปิด) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้วยกระบวนการ Hot Charge

  ภาพบรรยากาศในงานสัมนาเผยแพร่ (ปิด) โครงกการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้วยกระบวนการ Hot Charge สำหรับโรงงานที่มี่เตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้า  Electric Arc Furnace (EAF) และมีโรงรีดร้อนเพื่อผลิตเหล็กทรงยาว ระยะที่ 1

วันที่ 26 เมษายน 2561  ณ Fourwing Hotel  สุขุมวิท 26