บรรยากาศงานสัมนา ก้าวทันโลก กับสถาบันเหล็กปีที่ 2

เก็บภาพบรรยากาศงานสัมนาก้าวทันโลก กับสถาบันเหล็กปี่ที่ 2 

เรื่อง "เจาะลึกมาตรการ 232 ของสหรัฐฯ" 

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องบอร์ดรูม 4 ศุนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

#####################################################################