EU ลั่นมาตรการเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันศุกร์นี้

คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ซึ่งเป็นองค์กรบริหารของสหภาพยุโรป (EU) ระบุว่า มาตรการเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันศุกร์นี้

มาตรการของ EU ดังกล่าวมีขึ้นเพื่อตอบโต้การที่สหรัฐเรียกเก็บภาษีเหล็กและอลูมิเนียมของ EU ก่อนหน้านี้
ทั้งนี้ EU จะเรียกเก็บภาษีต่อสินค้านำเข้าจากสหรัฐมูลค่า 2.8 พันล้านยูโร (3.24 พันล้านดอลลาร์) โดยสินค้าดังกล่าวรวมถึงสินค้าเกษตร, เหล็ก และอลูมิเนียมจากสหรัฐ

ส่วนสินค้าสหรัฐนอกเหนือจากนี้วงเงิน 3.6 พันล้านยูโรจะถูกเรียกเก็บภาษีหลังจากนี้
ก่อนหน้านี้ สหรัฐเรียกเก็บภาษีเหล็ก 25% และอลูมิเนียม 10% ที่นำเข้าจาก EU โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิ.ย.

แหล่งที่มา : Ryt9