เก็บภาพบรรยากาศงานสัมนา กับสถาบันเหล็กฯ เรื่อง “การเตรียมชิ้นงานทดสอบและการวิเคราะห์โครงสร้างทางโลหะวิทยา”

เก็บภาพบรรยากาศงานสัมนา กับสถาบันเหล็กฯ

เรื่อง "การเตรียมชิ้นงานทดสอบและการวิเคราะห์โครงสร้างทางโลหะวิทยา"

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561
ณ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

#####################################################################