จีนประกาศลดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าโลหะหลายรายการ ลดลง 8.4 %

รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของจีน ออกประกาศลดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าโลหะหลายรายการ โดยลดลงมาที่ 8.4 % จากเดิม 11.5 % โดยจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการนำเข้าสินค้าเข้ามายังประเทศเพิ่มมากขึ้น อาทิ สินค้าเครื่องจักรกล อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น

ประกาศการลดภาษีสินค้านำเข้ามี 4 ส่วน ดังนี้

1 . สินค้า 677 รายการ เช่น เครื่องนุ่งห่ม วัสดุก่อสร้าง เหล็กและเหล็กกล้า ลดลงมาที่ 8.4 %  จากเดิม 11.5 %

2.  สินค้า386 รายการ เช่น เครื่องจักรกล อุปกรณ์ไฟฟ้า ลดลงมาที่ 8.5 % จากเดิม 12.2 %

3.  สินค้า 390 รายการ เช่น สินค้าไม้  กระดาษ สินแร่ และอัญมณี ลดลงมาที่ 5.4 % จากเดิม 6.6 %

4.  สินค้า 122 รายการ ที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกทางการค้า ลดลงมาที่ 8.5 % จากเดิม 12.3 %

การลดภาษีนำเข้าตั้งแต่ต้นปีมานั้น ส่งผลให้ภาพรวมภาษีนำเข้าปีนี้ อยู่ในระดับ 7.5 % ลดลงจากเดิม 9.8 % ในปี 2560 (1-11 OCT 2018)