ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม การรับรองห้องปฎิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

เก็บภาพบรรยากาศการฝึกอบรมการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017

เมื่อวัน 28 - 30  พฤศจิกายน  2561 ณ ห้องสัมนา สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

#####################################################################