โปรโมชั่นส่งท้ายปี !!!!!!!! บริการตรวจวัดนอกสถานที่ด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อนและเครื่อง วิเคราะห์องค์ประกอบก๊าซไอเสีย

         โปรโมชั่นส่งท้ายปี 2561 บริการตรวจวัดนอกสถานที่ด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อนและเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบก๊าซไอเสีย ลดค่าบริการ 50 เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. บริการตรวจวัดด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermal Image Camera)

          

กล้องถ่ายภาพความร้อน ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิพื้นผิวต่างๆ ที่ผู้ตรวจวัดไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ดังกล่าวได้ เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิของแท่งเหล็กร้อน นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย โดยเฉพาะในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ตามจุดเชื่อมต่อของสายเคเบิ้ลหรือสายไฟต่างๆ หรือนำไปใช้ในการตรวจสอบหาจุดรั่วไหลบริเวณผนังเตาและตามจุดเชื่อมต่อต่างๆ เป็นต้น

บริการตรวจวัดโดยผู้เชี่ยวชาญนอกสถานที่ ค่าบริการตรวจวัดด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน ปกติราคา 12,000 บาท/วัน  ลดเหลือเพียง 6,000 บาท/วัน เท่านั้น (พร้อมจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจวัด)

             

          2. บริการตรวจวัดด้วยเครื่องวัดและวิเคราะห์องค์ประกอบก๊าซไอเสีย 

เป็นเครื่องตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ของอุปกรณ์ที่ใช้เชื้อเพลิง เช่น หม้อไอน้ำ เตาอบ เป็นต้น โดยสามารถตรวจวัดองค์ประกอบของก๊าซไอเสีย เช่น CO  CO2  NOx  SOx ปริมาณอากาศที่ใช้เผาไหม้จริง และสามารถคำนวณออกมาเป็นประสิทธิภาพการเผาไหม้ โดยเครื่องจะแสดงค่าต่างๆ ของก๊าซไอเสีย รวมถึงค่าประสิทธิภาพการเผาไหม้ออกมาให้ทันที โดยวิธีการตรวจวัดต้องใส่หัววัดตัวอย่างก๊าซไอเสียเข้าไปในปล่อง โดยต้องให้ปลายหัววัดอยู่บริเวณตรงกลางของหน้าตัดปล่องไอเสีย

บริการตรวจวัดโดยผู้เชี่ยวชาญนอกสถานที่ ค่าบริการตรวจวัดด้วยเครื่องวัดและวิเคราะห์องค์ประกอบก๊าซไอเสียปกติราคา 10,000 บาท/วัน  ลดเหลือเพียง 5,000 บาท/วัน เท่านั้น (พร้อมจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจวัด)

หากท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดหรือติดต่อบริการตรวจวัดได้ที่

โทร 02-712-4402-7 ต่อ 157, 260 ในวันและเวลาราชการ