ขอเชิญผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมโครงการ SMEs Regular Level

๐ ขอเชิญผู้ประกอบการ SME  ที่ดำเนินธุรกิจด้านขึ้นรูป/แปรรูปผลิตภัณฑ์โลหะ (Metal Forming) ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องจักร  เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต ( SMEs Regular Level)  

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดโครงการ   ------>>>  Download  

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครเข้าร่วมโครงการ   ----->>>  Download

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย รุ่นที่ 7  ----->>> Download