ภาพบรรยากาศ เลขาธิการและคณะทำงานสมอ. เข้าตรวจเยี่ยมสถาบันเหล็กฯ

ภาพบรรยากาศ

เลขาธิการและคณะทำงาน สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยม สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

วันที่ 7 มีนาคม 2562   ณ ห้องสัมนา ชั้น 2

สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย