สหรัฐฯอยู่ระหว่างดำเนินการถอดภาษี ภายใต้มาตรการ 232 เม็กซิโก-แคนาดา

       สหรัฐฯ กำลังอยู่อยู่ระหว่างการดำเนินการถอดภาษีนำเข้าต่อสินค้าเหล็กและอลูมิเนียม ภายใต้มาตรการ 232 จากประเทศเม็กซิโกและแคนาดาโดยยังคงต้องรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้ผลิตเหล็กภายในประเทศ ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่สหรัฐฯ ประกาศบังคับใช้มาตรการทางการค้าภายใต้มาตรการ 232 เมื่อเดือนมีนาคม 2018 ที่ผ่านมา  ได้มีการพยายามที่จะถอนกำแพงภาษีดังกล่าวผ่านเวทีเจรจาข้อตกลงร่วม  USMCA  ( U.S.-Mexico-Canada Agreement ) อย่างไรก็ตามข้อเสนอดังกล่าวจำเป็นที่จะต้องผ่านการให้การรับรองจากสภา Congress ของสหรัฐฯ ก่อนที่จะเจรจาเพื่อลงนามต่อไป

แหล่งที่มา : Reuters  

เครดิตภาพข่าว : Aaron Josefczyk/Reuters