แคนาดาประกาศสนับสนุนงบ ให้ผู้ประกอบการเหล็กและอลูมิเนียมภายในประเทศ

      รัฐบาลแคนาดาประกาศ สนับสนุนงบจำนวน 74.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  (100 ล้านดอลล่าร์แคนาดา) ให้กับผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมเหล็กและอลูมิเนียมขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวมถึงผู้ประกอบการที่ใช้สินค้าเหล็ก ประมาณ 300 แห่ง เพื่อชดเชยผลกระทบจากมาตรการทางการค้าภายใต้มาตรการ 232 ของสหรัฐฯ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการทำโครงการต่าง ๆ การวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันทางการค้าอีกด้วย  โดยหลักเกณฑ์ในการขอรับงบสนับสนุน ได้แก่ บริษัทดังกล่าวจะต้องมีการลงทุนในสินค้าเหล็กและอลูมิเนียมไม่ต่ำกว่า 20 %  ทั้งนี้ เงินสนับสนุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนจำนวน 2,000 ล้านดอลลาร์แคนาดา ที่ทางรัฐบาลได้ประกาศเมื่อเดือนมีนาคม 2018 เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมเหล็กของประเทศ จากผลกระทบของมาตรการ 232