ภาพบรรยากาศในงานสัมมนา “Thailand Steel Outlook 2019”

ภาพบรรยากาศในงานสัมมนา "Thailand Steel Outlook
2019" ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26
21 มีนาคม 2562

#######################################