ภาพบรรยากาศในงานสัมมนา “Seaisi Travelling Seminar 2019”

ภาพบรรยากาศในงานสัมมนา "Seaisi Travelling Seminar 2019"
ณ ห้องสัมมนาชั้น 2 สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
18 มีนาคม 2562

#############################################################################