ขอเชิญร่วมอบรม “การวัดและวิเคราะห์ความเค้นตกค้างในงานอุตสาหกรรม”

รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดได้ที่ ------------------------>>> Download