EU คว่ำแผนควบรวมกิจการทาทา สตีล-ธิสเซ่นครุปป์ เหตุกระทบการแข่งขันในตลาด

คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ซึ่งเป็นองค์กรบริหารของสหภาพยุโรป (EU) ปฏิเสธที่จะให้การอนุมัติต่อแผนการควบกิจการระหว่างบริษัท ทาทา สตีลจากอินเดีย และบริษัท ธิสเซ่นครุปป์ จากเยอรมนี

EC ระบุว่า การควบกิจการระหว่างบริษัททั้งสองจะเป็นการลดการแข่งขันในตลาด และจะทำให้เหล็กมีราคาแพงขึ้น
EC แถลงว่า มาตรการเยียวยาที่เสนอโดยบริษัท ทาทา สตีล และธิสเซ่นครุปป์ ไม่เพียงพอที่จะชดเชยความกังวลเกี่ยวกับการแข่งขันในตลาด และจะไม่สามารถป้องกันราคาที่ปรับตัวขึ้น ขณะที่ทำให้ผู้ซื้อเหล็กมีทางเลือกลดน้อยลง

อ่านต่อได้ที่ : ryt9