สัมมนา “สถานการณ์การค้าไทยและความท้าทายของอุตสาหกรรมเหล็กไทยภายใต้ Trade war”

กำหนดจัดขึ้น วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-12.30
ณ ห้องโตลิโน  ชั้น 3 โรมแรมเดอะพลาสโซ่

ดาวน์โหลดใบสมัครและกำหนดการ

ใบสมัครเข้าร่วมสัมมนาและกำหนดการ