เชิญร่วมงานสัมมนา ความท้าทายในการพัฒนาความสามารถฯ (Close)

“ความท้าทายในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทยและแนวโน้มการนำระบบ Automation และ Robotics เข้ามาใช้ในภาคอุตสาหกรรม”

วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.

ณ โรงแรม The Palazzo

ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม :  Brochure สัมมนา 16 ก.ย 62