ขอเชิญร่วมงาน Metal Expert 4th SE Asia Steel Conference

Metal Expert กำหนดจัดงาน 4th SE Asia Steel Conference 

ในวันที่ 10-11 ตุลาคม 2562 

โรงแรมคราวน์พลาซ่า ลุมพินี กรุงเทพฯ  

โดยสามารถดูรายละเอียดของงาน  รวมถึงค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

4th SE Asia Steel Conference 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสนใจสมัครเข้าร่วมงาน โปรดติดต่อที่ Event Team

Email :  events@metalexpert.com

โทร +38 056 375-79-12