กระทรวงอุตสาหกรรม จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ 2563

วันนี้ (9 มกราคม 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายสุรพล ชามาตย์  นายจุลพงษ์ ทวีศรี นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมถวายภัตตาหารเช้า และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 49 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 ณ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

และในโอกาสนี้สถาบันเครือข่ายภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ  เข้าพบท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และท่านอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการสวัสดีปีใหม่อีกด้วย