ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา เหล็กไทยสู่อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ

เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา เหล็กไทยสู่อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ

  สถาบันเหล็กและเหล

Read More
สัมมนาการออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นกลาง รุ่นที่3

สัมมนาการออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นกลาง รุ่นที่3

Thailand-Japan Steel Cooperation Program 2024

Thailand-Japan Steel Cooperation Program 2024

ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุลคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุลคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

สัมมนาการออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 8

สัมมนาการออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 8

2024 SEAISI Travelling Seminar

2024 SEAISI Travelling Seminar

SME D Bank มอบโปรแกรมพัฒนาจากหัวใจ

SME D Bank มอบโปรแกรมพัฒนาจากหัวใจ

สัมมนาการออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นกลาง รุ่นที่ 2

สัมมนาการออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นกลาง รุ่นที่ 2

“ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอุตสาหกรรมเหล็กกล้าที่มีเตาหลอม”

“ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอุตสาหกรรมเหล็กกล้าที่มีเตาหลอม”

มอบของขวัญปีใหม่ 2567 Happy New Year 2024

มอบของขวัญปีใหม่ 2567 Happy New Year 2024

สัมมนาการออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นพื้นฐาน รุ่น7

สัมมนาการออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นพื้นฐาน รุ่น7

ประกาศสรรหาผู้อำนวยการสถาบันเหล็กฯ

ประกาศสรรหาผู้อำนวยการสถาบันเหล็กฯ

มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ท่านอนุสรณ์ เนื่องผลมาก

มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ท่านอนุสรณ์ เนื่องผลมาก

SME สินเชื่อลดโลกร้อน

SME สินเชื่อลดโลกร้อน

สัมมนาการออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นสูง

สัมมนาการออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นสูง

“2023 ASEAN Sustainability and Construction Forum”

“2023 ASEAN Sustainability and Construction Forum”

‘ไทย’โชว์ศักยภาพอุตฯโครงสร้างพื้นฐาน ดันประเทศ ฮับลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

‘ไทย’โชว์ศักยภาพอุตฯโครงสร้างพื้นฐาน ดันประเทศ ฮับลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา

งาน CBA Expo 2023: งานแสดงสินค้าสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง

งาน CBA Expo 2023: งานแสดงสินค้าสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง

สัมมนา “Medical testing of Biomechanics & Orthopedics according to international standards“

ประกาศสรรหาผู้อำนวยการสถาบันอาหาร

ประกาศสรรหาผู้อำนวยการสถาบันอาหาร

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “Fast Track สู่ห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain) ด้วยเทคโนโลยีรีไซเคิล/อัพไซเคิล”

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “Fast Track สู่ห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain) ด้วยเทคโนโลยีรีไซเคิล/อัพไซเคิล”

ประกาศ Federal Register Vol.88 No.97

ประกาศ Federal Register Vol.88 No.97

ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เรื่อง “การรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (RDIMS) เพื่อสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษี 200% ”

ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เรื่อง “การรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (RDIMS) เพื่อสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษี 200% ”

ตรวจเยี่ยมสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

ตรวจเยี่ยมสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาฯ

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาฯ

2023 SEAISI Travelling Seminar

2023 SEAISI Travelling Seminar

Thailand Research Expo & Symposium 2023

Thailand Research Expo & Symposium 2023

กิจกรรมยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายและสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรม

กิจกรรมยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายและสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรม

สัมมนาการออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นกลาง

สัมมนาการออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นกลาง

สัมมนาการออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นพื้นฐาน

สัมมนาการออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นพื้นฐาน

เที่ยวสนุก สุขใจ ได้กุศล งานกาชาดประจำ ปี2565

เที่ยวสนุก สุขใจ ได้กุศล งานกาชาดประจำ ปี2565

โครงการสร้างคุณค่าและการยอมรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ

โครงการสร้างคุณค่าและการยอมรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ

5th SE Asia Steel Conference, Bangkok, Thailand, December 15-16, 2022

5th SE Asia Steel Conference, Bangkok, Thailand, December 15-16, 2022

METALEX 2022: ASEAN Community Connector

METALEX 2022: ASEAN Community Connector

งานรวมสุดยอด เมกะเทรดแฟร์ เครื่องจักรและเทคโนโยลีสุดล้ำ แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

งานรวมสุดยอด เมกะเทรดแฟร์ เครื่องจักรและเทคโนโยลีสุดล้ำ แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Taiwan Excellence พร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตไทย

Taiwan Excellence พร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตไทย

Building Construction Technology Expo 2022 (BCT Expo 2022)

Building Construction Technology Expo 2022 (BCT Expo 2022)

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย (สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!!!)

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “เตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมเหล็กไทยต่อมาตรการ CBAM”

ข่าวประชาสัมพันธ์ “รับสมัครผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์”

ประกาศที่เกี่ยวกับสินค้าเหล็กของปี 2565

ASEAN Steel Demand Forecast

ASEAN Steel Demand Forecast

X-ray Computed Tomography (XCT) for Materials Research

X-ray Computed Tomography (XCT) for Materials Research

Optical Emission Spectroscopy

Optical Emission Spectroscopy

โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ปีงบประมาณ 2565

โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ปีงบประมาณ 2565

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเข้าร่วมเป็นโรงงานนำร่อง โครงการเครื่องมือแพทย์ฯ ปี 2565

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเข้าร่วมเป็นโรงงานนำร่อง โครงการเครื่องมือแพทย์ฯ ปี 2565

โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ปี 2565

โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ปี 2565

ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ระยะที่ 2

สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ระยะที่ 2

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ,สถาบันเหล็กฯ และหน่วยงานเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมใจสู้ภัย covid 19

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ,สถาบันเหล็กฯ และหน่วยงานเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมใจสู้ภัย covid 19

ผลการศึกษามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

ผลการศึกษามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564

โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

เหล็กไทยเห็นแสงสว่าง ประกาศิตจีนดันราคาพุ่งทั่วโลก!

เหล็กไทยเห็นแสงสว่าง ประกาศิตจีนดันราคาพุ่งทั่วโลก!

ผลงานเด่นด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ผลงานเด่นด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ฝากประกาศรับสมัครงานสถาบันไทย-เยอรมัน

ฝากประกาศรับสมัครงานสถาบันไทย-เยอรมัน

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา “ทิศทางอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเหล็กไทย ภายใต้เศรษฐกิจไทยยุค New normal”

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา “ทิศทางอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเหล็กไทย ภายใต้เศรษฐกิจไทยยุค New normal”

พิธีเปิดโครงการวิจัยการกัดกร่อนเหล็กโครงสร้างในสภาพอากาศจริง

พิธีเปิดโครงการวิจัยการกัดกร่อนเหล็กโครงสร้างในสภาพอากาศจริง

Super Sale งานบริการวิเคราะห์และทดสอบ

Super Sale งานบริการวิเคราะห์และทดสอบ

แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กและโลหการครั้งที่1พ.ศ.2563

แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กและโลหการครั้งที่1พ.ศ.2563

เรียนเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพการผลิต

มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในเหตุการณ์การแพร่ระบาดCOVID19

มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในเหตุการณ์การแพร่ระบาดCOVID19

เชิญร่วมสัมมนา การใช้สิทธิพิเศษทางการค้าและหลักเกณฑ์แหล่งกำเนิดสินค้า

เชิญร่วมสัมมนา การใช้สิทธิพิเศษทางการค้าและหลักเกณฑ์แหล่งกำเนิดสินค้า

ขอเชิญผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนา

เชิญร่วมงานสัมมนาอบรมทดสอบแรง ดึงตามมาตรฐานสากล รุ่นที่ 2

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาทดสอบแรงดึงตามมาตรฐานสากล 26 ก.พ 63

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาทดสอบแรงดึงตามมาตรฐานสากล 26 ก.พ 63

สัมมนาถ่ายทอดเทคโนโลยีรีไซเคิล “โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีรีไซเคิลฯ”(CLOSE)

สัมมนาถ่ายทอดเทคโนโลยีรีไซเคิล “โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีรีไซเคิลฯ”(CLOSE)

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาการออกแบบโครงสร้างเหล็ก รุ่นที่ 4

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาการออกแบบโครงสร้างเหล็ก รุ่นที่ 4

การอบรมเรื่อง “แนวปฏิบัติเพื่อการออกแบบอาคารเหล็กสำเร็จรูปฯ”(CLOSE)

การอบรมเรื่อง “แนวปฏิบัติเพื่อการออกแบบอาคารเหล็กสำเร็จรูปฯ”(CLOSE)

สัมมนาระดมความเห็น”โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพฯ”

สัมมนาระดมความเห็น”โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพฯ”

ขอเชิญร่วมงาน Metal Expert 4th SE Asia Steel Conference

ขอเชิญร่วมงาน Metal Expert 4th SE Asia Steel Conference

เชิญร่วมงานสัมมนา ความท้าทายในการพัฒนาความสามารถฯ (Close)

เชิญร่วมงานสัมมนา ความท้าทายในการพัฒนาความสามารถฯ (Close)

สัมมนา”การพัฒนาเครื่องจักรกลไทยเพื่อสนับสนุนการผลิตด้านการเกษตร”

สัมมนา”การพัฒนาเครื่องจักรกลไทยเพื่อสนับสนุนการผลิตด้านการเกษตร”

บริการทดสอบสมบัติการขึ้นรูปของโลหะแผ่น

บริการทดสอบสมบัติการขึ้นรูปของโลหะแผ่น

ตอบแบบสำรวจพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

ตอบแบบสำรวจพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

บริการวิเคราะห์ทดสอบกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

บริการวิเคราะห์ทดสอบกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

เชิญร่วมงาน “4th Steel Scrap, Billet & DRI Trade Summit & 2nd Global Graphite Electrode Conference”

เชิญร่วมงาน “4th Steel Scrap, Billet & DRI Trade Summit & 2nd Global Graphite Electrode Conference”

โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

สัมมนา “Steel Solution Faster way for Construction” 18 ก.ค 62

สัมมนา “Steel Solution Faster way for Construction” 18 ก.ค 62

ขอเชิญร่วมอบรม “การวัดและวิเคราะห์ความเค้นตกค้างในงานอุตสาหกรรม”

ขอเชิญร่วมอบรม “การวัดและวิเคราะห์ความเค้นตกค้างในงานอุตสาหกรรม”

กพร. ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชน ร่วมเดินหน้า พัฒนาอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กพร. ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชน ร่วมเดินหน้า พัฒนาอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025

พิธีลงนาม (MOU) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุทางการแพทย์

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้วยกระบวนการ Hot Charge สำหรับโรงงานที่มีเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้า  Electric Arc Furnace (EAF) และมีโรงรีดร้อนเพื่อผลิตเหล็กทรงยาว

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้วยกระบวนการ Hot Charge สำหรับโรงงานที่มีเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้า Electric Arc Furnace (EAF) และมีโรงรีดร้อนเพื่อผลิตเหล็กทรงยาว

สัมมนาเรื่อง กฎแหล่งกำเนิดสินค้าภายใต้ WTO และ FTAs

สถาบันเหล็กฯ ได้รับรองการตรวจ มอก.2012-2558 และ มอก.1479-2558

Thailand Iron and Steel Directory 2016/2017

พบกับบริการใหม่!!! งานตรวจวิเคราะองค์ประกอบของเสีย เพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตนำสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้ออกนอกบริเวณโรงงาน (แบบ สก.2)

Testing Center

Testing Center