China Focus

China Focus

ยอดขายอสังหาริมทรัพย์จีน แข็งแกร่งขึ้นในครึ่งปีหลัง ช่วยสนับสนุนความต้องการเหล็ก

ยอดขายอสังหาริมทรัพย์จีน แข็งแกร่งขึ้นในครึ่งปีหลัง ช่วยสนับสนุนความต้องการเหล็ก

ข่าวสารวงการเหล็ก ข่าวแว

Read More
ราคาส่งออกเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน (CRC) ของจีนปรับตัวสูงขึ้นจากตลาด

ราคาส่งออกเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน (CRC) ของจีนปรับตัวสูงขึ้นจากตลาด

การส่งออกเหล็กสำเร็จรูปของจีนลดลง 27% ในช่วง ม.ค-ก.พ ที่ผ่านมา

การส่งออกเหล็กสำเร็จรูปของจีนลดลง 27% ในช่วง ม.ค-ก.พ ที่ผ่านมา

Baosteel ของจีน ลดราคาเหล็กทรงแบนในเดือนเมษายน

Baosteel ของจีน ลดราคาเหล็กทรงแบนในเดือนเมษายน

จีนต้องลดการผลิตเหล็กในเดือนมีนาคม เนื่องจากแรงงานยังคงพักอยูู่บ้าน

จีนต้องลดการผลิตเหล็กในเดือนมีนาคม เนื่องจากแรงงานยังคงพักอยูู่บ้าน

สิ่งที่น่าสนใจ

ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ด้วยสถาบันรับรองมาตรฐานไ

Read More
สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ระยะที่ 2

สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ระยะที่ 2

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ,สถาบันเหล็กฯ และหน่วยงานเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมใจสู้ภัย covid 19

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ,สถาบันเหล็กฯ และหน่วยงานเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมใจสู้ภัย covid 19

ผลการศึกษามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

ผลการศึกษามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564

โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

เหล็กไทยเห็นแสงสว่าง ประกาศิตจีนดันราคาพุ่งทั่วโลก!

เหล็กไทยเห็นแสงสว่าง ประกาศิตจีนดันราคาพุ่งทั่วโลก!