China Focus

China Focus

มณฑล Jiangxi : จะมีกำลังการผลิตเหล็กจากเตา EAF จะเพิ่มขึ้นเป็น 4.6 ล้านตัน ภายในปี 2026

มณฑล Jiangxi : จะมีกำลังการผลิตเหล็กจากเตา EAF จะเพิ่มขึ้นเป็น 4.6 ล้านตัน ภายในปี 2026

เมื่อเร็ว ๆ นี้ General

Read More
แนวโน้มตลาดเหล็กของจีนในปี 2024 และ 2025

แนวโน้มตลาดเหล็กของจีนในปี 2024 และ 2025

จีนประกาศแผนลดการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมเหล็ก

จีนประกาศแผนลดการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมเหล็ก

ในเดือนพฤษภาคม 2024 การส่งออกเหล็กของจีนเพิ่มขึ้น 15.3% YoY.

ในเดือนพฤษภาคม 2024 การส่งออกเหล็กของจีนเพิ่มขึ้น 15.3% YoY.

การส่งออกเหล็กลวดของจีนอาจหยุดชะงัก ท่ามกลางข่าวลือเรื่องการถูกไต่สวน

การส่งออกเหล็กลวดของจีนอาจหยุดชะงัก ท่ามกลางข่าวลือเรื่องการถูกไต่สวน

สิ่งที่น่าสนใจ

เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา เหล็กไทยสู่อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ

เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา เหล็กไทยสู่อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ

  สถาบันเหล็กและเหล

Read More
สัมมนาการออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นกลาง รุ่นที่3

สัมมนาการออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นกลาง รุ่นที่3

Thailand-Japan Steel Cooperation Program 2024

Thailand-Japan Steel Cooperation Program 2024

ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุลคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุลคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

สัมมนาการออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 8

สัมมนาการออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 8

2024 SEAISI Travelling Seminar

2024 SEAISI Travelling Seminar

SME D Bank มอบโปรแกรมพัฒนาจากหัวใจ

SME D Bank มอบโปรแกรมพัฒนาจากหัวใจ

สัมมนาการออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นกลาง รุ่นที่ 2

สัมมนาการออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นกลาง รุ่นที่ 2