ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สำนักงาน                :  อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2

                                    ซอยตรีมิตร ถนนพระราม4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์                 :  02-712-4402-7 ,02-7136290-2

โทรสาร                   :  02-713-6549 ,02-713-6550

บริการทดสอบ        :  02-712-4402-7 ต่อ 124 ,136

ข้อมูลอุตสาหกรรม :  02-712-4402-7 ต่อ 110

งานวิจัยและพัฒนา :  02-712-4402-7 ต่อ 157

งานสมาชิก              :  02-712-4402-7 ต่อ 128

จัดซื้อ                        :  02-712-4402-7 ต่อ 129

บุคคล                        :  02-712-4402-7 ต่อ 100

รับเรื่องร้องเรียน      :  02-712-4402-7 ต่อ 113 หรือส่งมาที่อีเมล kornvika@isit.or.th

วันเวลาทำการ         :  จันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.00 - 17.00 น.

ติดตามข่าวสาร        :  FACEBOOK

                                   :  TWITTER