โฆษณาประชาสัมพันธ์

หนังสือที่รวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการเหล็กไทยและ Suppliers กว่า 600 บริษัท  เนื้อหาหลักประกอบด้วยรายชื่อ พร้อมทั้งรายละเอียดสำหรับการติดต่อประสานงาน และผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยจัดตีพิมพ์ 2 ภาษา (ไทยและอังกฤษ) ครอบคลุมถึง ผู้ผลิตเหล็กและเหล็กกล้า (Manufacturer)  ผู้จำหน่ายเหล็กและเหล็กกล้า (Trader)  ผู้จัดจำหน่ายสินค้าสนับสนุนอุตสาหกรรมเหล็ก (Material Supplier)  ผู้ให้บริการแก่ผลิตภัณฑ์เหล็ก (Service Supplier)  ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเหล็กและเหล็กกล้า สเตนเลส และเหล็กหล่อ (Steel Product, Stainless Steel Product, Cast Iron Product Manufacturer)  ผู้ผลิตและผู้ค้าโลหะนอกกลุ่มเหล็ก (Non-Ferrous)  สถานประกอบการประเภทอื่นๆ (Other)   หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็ก (Government and Industry Association relevant to the Iron and Steel Industry)

**สนใจสั่งซื้อหนังสือ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ :

    งานสมาชิกสัมพันธ์ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

    คุณสุกัญญา  โทรศัพท์ 02 7136290-2 ต่อ 128  E-mail: member@isit.or.th