อบรมสัมมนา

1. สัมมนา 2021 Virtual Seminar on Machinery Solution for Smart Agricultural
วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 11.30 น. สัมนาฟรี คลิกเพื่อลงทะเบียนได้ที่นี่ 

 

2. สัมมนา ทิศทางอุตสาหกรรมเหล็กไทย ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น. สัมมนาฟรี คลิกเพื่อลงทะเบียนได้ที่นี่ 

 

3. สัมมนา "การออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นพื้นฐานสำหรับวิศวกรโยธามือใหม่
และวิศวกรโรงเหล็กที่ไม่ใช่วิศวกรโยธา"
วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น. มีค่าลงทะเบียน
- บุคคลทั่วไป 1,500 บาท
- สมาชิกสามัญ 1,200 บาท
- สมาชิกสมทบ 1,350 บาท คลิกเพื่อลงทะเบียนได้ที่นี่

 

4. สัมมนา "โครงสร้างเหล็กขั้นพื้นฐาน Basic-Level Steel Design"
วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น. มีค่าลงทะเบียน
- บุคคลทั่วไป 1,500 บาท
- สมาชิกสามัญ 1,200 บาท
- สมาชิกสมทบ 1,350 บาท คลิกเพื่อลงทะเบียนได้ที่นี่ 

 

5. สัมมนา “เตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมเหล็กไทยต่อมาตรการ CBAM” 
วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 - 16.00 น. สัมมนาฟรี คลิกเพื่อลงทะเบียนได้ที่นี่ 

 

6. สัมมนาและเสวนา เรื่อง : ก้าวต่อไปของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ในการสนับสนุนอุตสาหกรรมในอนาคต”
วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 11.00 น. สัมมนาฟรี คลิกเพื่อลงทะเบียนได้ที่นี่ 

 

7. สัมมนา เรื่อง การขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. สัมมนาฟรี คลิกเพื่อลงทะเบียนได้ที่นี่ 

 

8. อบรม  Ferrous Metals
วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.30 - 16.00 น. มีค่าลงทะเบียน คลิกเพื่อลงทะเบียนได้ที่นี่