อบรมสัมมนา

1. สัมมนา "โครงสร้างเหล็กขั้นพื้นฐาน Basic - Level Steel Design"
วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 16.30 น. มีค่าลงทะเบียน
- บุคคลทั่วไป 1,700 บาท
- สมาชิกสามัญ 1,360 บาท
- สมาชิกสมทบ 1,530 บาท คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน 

 

2. สัมมนา "Standardization of Steel Products"
วันที่ 26-27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 16.30 น. ไม่มีค่าลงทะเบียน

 

3. สัมมนา "โครงสร้างเหล็กขั้นกลาง Intermediate - Level Steel Design"
วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.30 น. มีค่าลงทะเบียน
- บุคคลทั่วไป 1,700 บาท
- สมาชิกสามัญ 1,360 บาท
- สมาชิกสมทบ 1,530 บาท คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน 

 

4. 2023 SEAISI Travelling Seminar "Value Creation Through Green Steel Technology Towards Sustainable Steel Industry"
13 March 2023 เวลา 08.30 - 13.00 มีค่าลงทะเบียน
สำหรับสมาชิกสถาบันเหล็กฯ 1,200 บาท / ท่าน
Early Bird สมัคร 2 ท่าน ฟรี 1 ท่าน
สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 20 ก.พ. - 3 มี.ค. 66
คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

Seminar Fee บุคคลทั่วไป 1,200 บาท
สมัครหลังวันที่ 3 มี.ค. 66 สมาชิกสถาบันเหล็กฯ ได้ส่วนลดตามประเภท
- สมาชิกสมทบนิติบุคคล (ลด10%) จ่ายเพียง 1,080 บาท
- สมาชิกสามัญ (ลด20%) จ่ายเพียง 960 บาท
คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน
**ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% **

 

5. ขอเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "Fast Track" สู่ห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain) ด้วยเทคโนโลยีรีไซเคิล/อัพไซเคิล"
ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 10 พ.ค. 2566 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
ณ โรงแรม นิกโก้ อมตะซิตี้ จ.ชลบุรี
ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 16 พ.ค. 2566 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
ณ โรงแรม สตาร์ คอนเวนชั่น จ.ระยอง
**สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
คลิกเพื่อลงทะเบียน
ดาวน์โหลดเอกสารสัมมนา คลิก

 

6. Forward to Green Industries & Steel Industries 4.0: มาตรการ/กลไกการสนับสนุนการลงทุน Best Available Technology สำหรับอุตสาหกรรมเหล็กโลหะการ เพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม/อุตสาหกรรมเหล็ก 4.0
ณ สถาบันเหล็กฯ และทาง Application Zoom
วันที่ 9 พ.ค. 2566 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
**สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
คลิกเพื่อลงทะเบียน

1. สัมมนา 2021 Virtual Seminar on Machinery Solution for Smart Agricultural
วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 11.30 น. สัมนาฟรี คลิกเพื่อลงทะเบียนได้ที่นี่ 

 

2. สัมมนา ทิศทางอุตสาหกรรมเหล็กไทย ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น. สัมมนาฟรี คลิกเพื่อลงทะเบียนได้ที่นี่ 

 

3. สัมมนา "การออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นพื้นฐานสำหรับวิศวกรโยธามือใหม่
และวิศวกรโรงเหล็กที่ไม่ใช่วิศวกรโยธา"
วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น. มีค่าลงทะเบียน
- บุคคลทั่วไป 1,500 บาท
- สมาชิกสามัญ 1,200 บาท
- สมาชิกสมทบ 1,350 บาท คลิกเพื่อลงทะเบียนได้ที่นี่

 

4. สัมมนา "โครงสร้างเหล็กขั้นพื้นฐาน Basic-Level Steel Design"
วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น. มีค่าลงทะเบียน
- บุคคลทั่วไป 1,500 บาท
- สมาชิกสามัญ 1,200 บาท
- สมาชิกสมทบ 1,350 บาท คลิกเพื่อลงทะเบียนได้ที่นี่ 

 

5. สัมมนา “เตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมเหล็กไทยต่อมาตรการ CBAM” 
วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 - 16.00 น. สัมมนาฟรี คลิกเพื่อลงทะเบียนได้ที่นี่ 

 

6. สัมมนาและเสวนา เรื่อง : ก้าวต่อไปของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ในการสนับสนุนอุตสาหกรรมในอนาคต”
วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 11.00 น. สัมมนาฟรี คลิกเพื่อลงทะเบียนได้ที่นี่ 

 

7. สัมมนา เรื่อง การขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. สัมมนาฟรี คลิกเพื่อลงทะเบียนได้ที่นี่ 

 

8. อบรม  Ferrous Metals
วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.30 - 16.00 น. มีค่าลงทะเบียน คลิกเพื่อลงทะเบียนได้ที่นี่