อบรมสัมมนา

องค์ประกอบที่ 2 ได้เริ่มแคมเปญการประกวดวิดีโอคลิป  รีไซเคิลเศษอย่างไร ให้ห่างไกล

โดยรับสมัครระหว่าง 1 ก.ค.- 31 ส.ค. 63 มีรายละเอียดเพิ่มเติมตามได้ที่ :  www.GreenScrapMetalThailand.com