คณะกรรมการสถาบัน

Mr.Anusorn Nuangpolmak

(Chairman)

Mr.Wisanu Tabtieng

(Member of Board)

Mr.Nava Chantanasurakon

(Member of Board)

Mr.Somsit Moonsathan

(Member of Board)

Mr.Somsak Leeswadtrakul

(Member of Board)

Mr.Win Viriyaprapaikit

(Member of Board)

Mrs.Bunchusa Buddhapornmongkol

(Member of Board)

Mrs.Patcharin Posirisuk

(Member of Board)

Mr.Jetsada Planmanee

(Member of Board)

Mr.Anek Siripanichgorn

(Member of Board)

Mr.Wirote Rotewatanachai

(Member of Board & Secretary)