หนุนใช้ดิจิทัลแก้ปัญหาแรงงาน

อุตฯ ลุยแผนยกระดับเอสเอ็มอีใช้เทคโนโลยีเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต พร้อมหวังแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน-ค่าแรงแพง

นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในเดือน มี.ค.นี้ กระทรวงจะมีแผนขับเคลื่อนโครงการการยก ระดับการบริหารจัดการเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วย หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (เอสเอ็มอี) ซึ่งจะทำ งานใกล้ชิดร่วมกับหน่วยงาน ต่างๆ โดยเฉพาะสภาอุตสาห กรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสภาหอการค้าแห่งประเทศ ไทย โดยมีเป้าหมายสิ้นปีนี้ที่จะให้เอสเอ็มอีทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการประมาณ 300-500 ราย

"ขณะนี้เอสเอ็มอีมีความจำเป็นจะต้องปรับตัวโดยเฉพาะเพื่อรองรับค่าแรงขั้นต่ำที่จะสูง ขึ้นและแนวโน้มการขาดแคลนแรงงานที่จะมากขึ้นในอนาคต เราจึงถือโอกาสนี้เร่งออกโครง การนี้มาเพื่อเพิ่มผลผลิต ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงกับคลัสเตอร์ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่ ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) โดยจะทำงานร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขณะนี้กระทรวงได้ของบประมาณกลาง ปีเพิ่มเติมในการสนับสนุนอีกส่วนหนึ่งด้วย" นายอุตตมกล่าว

นายสมชาย หาญหิรัญ รมช.อุตสาหกรรม กล่าวว่า ขณะนี้เอสเอ็มอีมีความตื่นตัว ที่จะปรับธุรกิจเพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่างๆ มากขึ้น โดยกระทรวงเองมีนโยบายที่จะเข้าไปสนับสนุนในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ได้มุ่งเน้นการหาเครื่องมือในการ ส่งเสริมให้เอสเอ็มอีเข้าถึงบรรจุ ภัณฑ์ โดยหาความร่วมมือบริษัท ต่างๆ ที่สามารถจำหน่ายผลิต ภัณฑ์ขนาดต่างๆ ที่เป็นมาตร ฐาน เนื่องจากเอสเอ็มอีมีความ ต้องการบรรจุภัณฑ์ในปริมาณต่ำ ทำให้บริษัทส่วนใหญ่จะไม่ รับทำ ซึ่งขณะนี้กำลังทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นต้น. 

แหล่งที่มา : ไทยโพสต์

ติดตามข่าวสารอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ http://iiu.isit.or.th