บริการวิเคราะห์ทดสอบกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

ราคาบริการวิเคราะห์ทดสอบกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

Total Threshold Limit Concentration (TTLC) และ  Soluble Threshold Limit Concentration (STLC)


TTLC   800   บาท/ธาตุ

STLC   1000  บาท/ธาตุ

TTLC และ STLC  1500  บาท/ธาตุ

ธาตุที่ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ

 1. Barium (Ba)
 2. Berylium (Be)
 3. Cadmium (Cd)
 4. Chromium (Cr)
 5. Cobalt (Co)
 6. Copper (Cu)
 7. Lead (Pb)
 8. Molybdenum (Mo)
 9. Nikel (Ni)
 10. Silver (Ag)
 11. Thallium (Tl)
 12. Zinc (Zn)
 13. Hexavalant chromium (Cr+6)
 14. Mercury (Hg)

     

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณ พิมพ์พนิต  Email: pimpanit@isit.or.th  02-712-4402-7 ต่อ 124

สายด่วน!!!  096-902-7610

Fax:  02-713-6293, 02-713-6550