บริการทดสอบสมบัติการขึ้นรูปของโลหะแผ่น

เครื่องทดสอบสมบัติการขึ้นรูปของโลหะแผ่น

(Universal Sheet Metal Testing Machine)

คุณลักษณะทางเทคนิค

- ให้แรงทดสอบสูงสุด 400 kN

- ให้แรงกดยึดแผ่นตัวอย่างสูงสุด 225 kN

รูปแบบการทดสอบ

- Erichen cupping test

- Deep-drawing cup test

- Bore expanding test

- FLC test

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณ พิมพ์พนิต  Email: pimpanit@isit.or.th  02-712-4402-7 ต่อ 124

สายด่วน!!!     : 096-902-7610  Fax:  02-713-6293, 02-713-6550