สัมมนา”การพัฒนาเครื่องจักรกลไทยเพื่อสนับสนุนการผลิตด้านการเกษตร”

     

สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยกำหนดจัดสัมมนา

เรื่อง การพัฒนาเครื่องจักรกลไทยเพื่อสนับสนุนการผลิตด้านการเกษตร  กรณีศึกษา : การผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์

ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 – 13.00  น.    ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ (The Palazzo) 

กรอกแบบสมัครเข้าร่วมสัมมนา แล้วส่งมาที่ E-mail: pimpanit@isit.or.th หรือ

โทรสาร หมายเลข 02-713-6549  ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2562

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

คุณพิมพ์พนิต  ทางโทรศัพท์หมายเลข 02 713 6290-2 ต่อ 124

คลิกที่รูปเพื่อทำการดาวน์โหลดใบสมัคร