การตรวจสอบโครงสร้างมหภาค (Macrostructure Investigation)

การตรวจสอบโครงสร้างมหภาค (Macrostructure Investigation)

คุณลักษณะทั่วไป

ตรวจสอบชิ้นงานที่ขนาดกำลังขยาย 1 เท่าถึง 40 เท่า ที่ผ่านการขัดกระดาษทราย

แล้วกัดกรดหรือตามสภาพผิวงานเดิม เพื่อตรวจสอบรอยการไหลของเนื้อโลหะ