เครื่องทดสอบกำลังวัสดุแบบเอนกประสงค์ UTM 2000kN

คุณลักษณะทั่วไป

เครื่องทดสอบกำลังวัสดุแบบเอนกประสงค์เป็นเครื่องมือที่ใช้หาสมบัติการรับแรงของวัสดุ เช่น

  • แรงดึง
  • แรงกด
  • แรงดัดโค้ง

เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบการรับแรงของชิ้นส่วน หรือนำไปใช้ในการควบคุมคุณภาพชิ้นส่วนหรือวัตถุดิบ

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้หาค่าโมดูลัส ( Young's modulus ) โดยบันทึกระยะยืดตัวของชิ้นทดสอบ

แบบสัมผัสด้วยกล้องวัดระยะยืด (extensometer) เพื่อใช้ในการคำนวณความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับระยะยืดของวัสดุต่าง ๆ

คุณลักษณะทางเทคนิค

  • ให้แรงทดสอบได้สูงสุด 2,000 kN
  • อัตราการให้แรง 114 mm/min
  • มีโปรแกรมควบคุมการให้แรงได้ 3 ขั้น
  • ช่วงระยะพิกัดของอุปกรณ์วัดระยะยืด 500 mm และ 600 mm