เครื่องทดสอบแรงกระแทกแบบชาร์ปี (Charpy Impact Tester)

เครื่องทดสอบแรงกระแทกแบบชาร์ปี (Charpy Impact Tester)

คุณลักษณะทั่วไป

เครื่องทดสอบแรงกระแทกแบบชาร์ปีเป็นเครื่องมือที่ใช้หาความสามารถในการรับแรงกระแทกของวัสดุ

ที่อุณหภูมิต่ำ เพื่อนำไปใช้ในการควบคุมคุณภาพงานเชื่อม งานชุบแข็ง ไม่ให้เกิดความเสียหายจากการรับแรง

แบบกระแทกขณะใช้งาน หรือใช้หาอุณหภูมิที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสมบัติของวัสดุจากเหนียวเป็นเปราะ เพื่อเลือกวัสดุ

ให้เหมาะสมกับการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ

คุณลักษณะทางเทคนิค

  • ให้พลังงานกระแทกสูงสุด 450 j
  • อุณหภูมิทดสอบของชิ้นงานต่ำสุด -70 ºC