เครื่องมือทดสอบความแข็ง (Hardness Tester Machine)

Micro Vickers Hardness Tester

Rockwell Hardness Tester

Brinell Hardness Tester

คุณลักษณะทั่วไป

เครื่องทดสอบความแข็งเป็นเครื่องมือที่ใช้หาความต้านทานต่อการยุบตัวในการรับแรงกดแบบจุด

(Point Load) ของวัสดุ โดยวิธีทดสอบความแข็งที่นิยมใช้กันทั่วไป เช่น

 • Rockwell
 • Brinell
 • Vickers

เพื่อควบคุมคุณภาพงานเชื่อม  งานหล่อ งานอบชุบ หรืองานขึ้นรูป ให้มีความแข็งหรือความแข็งแรงตามที่กำหนด

คุณลักษณะทางเทคนิค

 • Micro Vickers Hardness Tester

  ให้แรงทดสอบ 10 g, 25 g, 50 g, 100 g, 200 g, 300 g, 500 g, 1 kg, 2 kg

 • Rockwell Hardness Tester

  ให้แรงทดสอบ 15 kg, 30 kg, 45 g, 60 kg, 100 kg, 50 kg

 • Brinell Hardness Tester

  ให้แรงทดสอบ 500 kg, 1,000 kg, 1,500 kg, 3,000 kg,

 • หัวกดเป็นลูกบอลทังสเตน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 mm