เครื่องวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี (Optical Emission Spectroscopy)

เครื่องวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี (Optical Emission Spectroscopy-OES)

คุณลักษณะทั่วไป

เครื่องวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี OES เป็นเครื่องมือที่ใช้หาปริมาณธาตุ

องค์ประกอบของวัสดุโลหะหรือโลหะผสมต่าง ๆ โดยการวัดพลังงานของแสง

ที่ปล่อยออกมาหลังจากถูกกระตุ้นด้วยประจุไฟฟ้าจากการสปาร์ก หรืออาร์ก

ซึ่งวัสดุหรือชิ้นส่วนที่นำมาทดสอบควรมีสภาพนำไฟฟ้าได้

คุณลักษณะทางเทคนิค

 • สามารถทดสอบวัสดุนี้ได้ดังนี้

  - อะลูมิเนียม

  - ทองแดง / ทองเหลือง

  - สังกะสี

  - นิกเกิล

  - ตะกั่ว

  - เหล็กกล้าเจือต่ำ

  - สเตนเลส

  - เหล็กกล้าเครื่องมือ

  - เหล็กกล้าผสมสูงและเหล็กหล่อช่วงความยาวคลื่นที่วัดได้ 120 ถึง 766 nm