เครื่องวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี (X-ray Fluorescense)

เครื่องวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี

(X-ray Fluorescense - WD - XRF)

เครื่องวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี

(X-ray Fluorescense - WD - XRF)

เครื่องวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี

(X-ray Fluorescense - WD - XRF)

คุณลักษณะทั่วไป

เครื่องวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี WD-XRF เป็นเครื่องมือที่ใช้หาปริมาณ

ธาตุองค์ประกอบของวัสดุและอโลหะ ที่อยู่ในรูปก้องของแข็ง ผง ของเหล็ว

โดยการวัดพลังงานของรังสีเอ็กซ์ที่ปล่อยจากธาตุองค์ประกอบแต่ละชนิดในสารตัวอย่าง

หลังจากถูกการกระตุ้นด้วยรังสีเอ็กซ์ที่มีพลังงานสูง

คุณลักษณะทางเทคนิค

  • สามารถทดสอบวัสดุนี้ได้ดังนี้

    ระดับพลังงานกระตุ้น 60 kV, 160mA

  • สามารถวัดได้ตั้งแต่ เบริลเลียม (ฺberyllium, Be) จนถึงยูเรเนียม (Uranium, U)