Non-Contact Surface Roughness Tester / 3D Scanning Microscope

เครื่องวัดความเรียบผิวแบบไม่สัมผัส

(Non-Contact Surface Roughness Tester / 3D Scanning Microscope)

คุณลักษณะทั่วไป

เครื่องวัดความเรียบผิวเป็นเครื่องมือที่ใช้หาความเรียบผิวของวัสดุที่ผ่านกระบวนการ

แปรรูปต่าง ๆ เพื่อควบคุมคุณภาพของกระบวนการการผลิต และยังสามารถใช้วัดขนาดหลุม

หรือมิติขนาดเล็กบนผิวของชิ้นทดสอบ โดยอาศัยหลักการสร้างภาพ 3 มิติของจุดบนผิวชิ้นงาน

ขึ้นมา ด้วยเทคนิคการเปลี่ยนแปลงระยะโฟกัสภายใต้แสงแอลอีดีสีขาว  ทำให้ได้ภาพ 3 มิติ

ให้สีเหมือนจริง สามารถนำไปใช้ในการวัดขนาดต่าง ๆ หรือนำไปใช้ศึกษาสภาพพื้นผิวที่เกิดสนิม

หรือสภาพรอยแตกหัก เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาความเสียหายของชิ้นส่วนได้

คุณลักษณะทางเทคนิค

  • ขนาดกำลังขยายเลนส์วัตถุ 5x, 20x, 50x, 100x
  • ความละเอียดสูงสุดในการวัดในแนวดิ่งที่แต่ละกำลังขยาย 410 nm,

    50 nm, 20 nm, 10 nm

  • ความเรียบผิว (Ra) ต่ำสุดในการวัดที่แต่ละกำลังขยาย 1.2 µm,

    o.15 µm, 0.06 µm, 0.03 µm

  • รัศมีต่ำสุดในการวัดที่แต่ละกำลังขยาย 10 µm, 3 µm, 2 µm, 1 µm