เครื่องตรวจพินิจภายในถัง (กล้องวิดีโอ, Borescope)

เครื่องตรวจพินิจภายในถัง
(กล้องวิดีโอ, Borescope)

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตรวจสอบสภาพผิวและจุดบกพร่องภายในถังแก๊ส หรือภาชนะที่ยากต่อการตรวจวัดด้วยสายตา โดยอาศัยเทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพและวิดีโอความสะเอียดสูง (Bore Scope) ทำให้การตรวจสอบมีความแม่นยำสูงขึ้น อาทิ เช่น รูพรุน รอยร้าว คราบสนิม นอกจากนี้ยังสามารถตรวจวัดระยะและขนาดของจุดบกพร่อง/ตำหนิภายในตัวถัง/ภาชนะความดันได้ด้วยเทคนิคการวัดแบบสามมิติและแบบแสงเงา

คุณลักษณะทางเทคนิค

  • ตรวจสอบสภาพผิวและจุดบกพร่องภายในถังก๊าซที่ยากต่อการเข้าถึง
  • เทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพและวิดีโอความสะเอียดสูง
  • สามารถตรวจสอบได้ระดับความลึกถัง/ภาชนะ ไม่เกิน 3 เมตร