เครื่องทดสอบการขยายตัวโดยใช้แรงดันน้ำ (Hydrostatic Test)

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องทดสอบการขยายตัวของถัง/ภาชนะความดัน โดยใช้วิธีทดสอบในถังน้ำ (water jacket) ด้วยการให้ความดันตามที่กำหนดภายในเวลาที่กำหนด แล้วทำการวัดค่าการขยายตัวถาวร (Permanent Expansion Test)

คุณลักษณะทางเทคนิค

  • ใช้กับถังก๊าซแรงดันสูงแบบไม่มีตะเข็บ และถังก๊าซอื่นๆ
  • ถังที่ทำจากวัสดุ เช่น Steel, Aluminium, Composite
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางถังไม่เกิน 12 นิ้ว
  • อัดแรงดันได้สูงสุด 10000 PSI
  • วัดค่าเปอร์เซ็นต์การขยายตัวถาวร (Permanent Expansion Test)