เครื่องทดสอบความดันระเบิด (Burst Test)

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องทดสอบแบบทำลายสภาพ (Destructive Testing) เพื่อตรวจวัดแรงดันสูงสุดที่ถัง/ภาชนะความดันสามารถรับได้ โดยใช้แรงดันไฮดรอลิกอัดจนกระทั่งถังแตกร้าว

คุณลักษณะทางเทคนิค

  • อัดแรงดันได้สูงสุด 30,000 PSI
  • การทดสอบตามมาตรฐานต่างๆ เช่น มอก.27-2540 มอก. 2311-2549 มอก.370-2552 มอก. 2775-2560 ISO 7866 ISO 9809-1 ISO 9809-2 ISO 9809-3 ISO 9809-4 ISO 11439 เป็นต้น