เครื่องอัลตราโซนิกสำหรับวัดความหนาของผนังถัง


เครื่องอัลตราโซนิกสำหรับวัดความหนาของผนังถัง
(Ultrasonic Thickness Measurement)

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องตรวจวัดความหนาของถัง/ภาชนะความดัน โดยอาศัยหลักการสะท้อนกลับของคลื่นเสียงอัลตร้าโซนิค ซึ่งข้อดีของเทคนิคนี้คือเป็นการทดสอบแบบไม่ทำลายชิ้นงาน (Non-Destructive Testing)  แทนการผ่าแบ่งครึ่งเพื่อทำการวัดความหนา ซึ่งเป็นการทดสอบแบบทำลายสภาพ (Destructive Testing)

คุณลักษณะทางเทคนิค

  • ช่วงการวัดความหนา 1.2-200 mm
  • สามารถประยุกต์ใช้วัดความหนาของชิ้นงานรูปทรงอื่นๆได้
  • การทดสอบตามมาตรฐานต่างๆ เช่น - มอก.27-2540 มอก. 2311-2549 มอก.358-2551 มอก.359-2559 ISO 9809-1 ISO 9809-2 ISO 9809-3 ISO 9809-4 ISO 11439