เครื่องอัลตราโซนิก แบบ Phase array

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นวิธีการตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงอัลตราโซนิก ซึ่งเป็นการใช้พลังงานเสียงที่ความถี่สูง เพื่อทำการตรวจสอบหาจุดบกพร่องหรือความไม่ต่อเนื่องภายในวัสดุ อาทิ เช่น รอยแตก ช่องว่าง ในเนื้อวัสดุที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่กระบวนการผลิตหรือจากการใช้งาน โดยใช้เครื่องอัลตราโซนิกแบบ Phase Array ซึ่งเครื่องมือตรวจสอบนี้สามารถสร้างมุมมองสองมิติ (A-Scan) และสามมิติขึ้นมาสามารถหาขนาดและตำแหน่งของจุดบกพร่องได้ นอกจากนี้ เครื่องทดสอบนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้ในการตรวจวัดความหนาของชั้นผิวแข็งในเหล็ก หรือชั้นที่เกิดจากการกัดกร่อน/สึกหรอของชิ้นงานได้อีกด้วย

คุณลักษณะทางเทคนิค

  • ตรวจสอบหาจุดบกพร่องด้วยคลื่นเสียงที่มีความถี่สูง
  • ตรวจสอบในมุมมอง 2 มิติและ 3 มิติ
  • สามารถระบุขนาดและตำแหน่งของจุดบกพร่องภายในเนื้อวัสดุ
  • การทดสอบตามมาตรฐานต่างๆ เช่น มอก.27-2540 มอก. 2311-2549 มอก.358-2551 มอก.359-2559 ISO 9809-1 ISO 9809-2 ISO 9809-3 ISO 9809-4 ISO 11439