การส่งออกเหล็กสำเร็จรูปของจีนลดลง 27% ในช่วง ม.ค-ก.พ ที่ผ่านมา

การส่งออกของจีนลดลงร้อยละ 27 ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

มีการคาดว่าจะมีการฟื้นตัวของราคาในระดับปานกลางในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมนี้

อ่านรายละเอียดต่อ...