งานแถลงข่าวสรุปผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพฯ สาขาแปรรูปเหล็ก

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ได้จัดงานแถลงข่าวสรุปผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก สาขาแปรรูปเหล็ก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 10.30 – 11.30 น. ณ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย กล้วยน้ำไท กรุงเทพฯ

ซึ่งเป็นการแถลงผลความสำเร็จการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ประกอบด้วย 4 อาชีพ ได้แก่

 • ช่างม้วนท่อตะเข็บตรง (ERW) ชั้น 2-4
 • ช่างม้วนท่อตะเข็บเกลียว (SSAW) ชั้น 2-4
 • ช่างชุบสังกะสีจุ่มร้อน (hot dip galvanizing) ชั้น 2-4
 • ช่างขึ้นรูปทรงเปิด (open profile) ชั้น 2-4

เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็กให้มีความเป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาสมรรถนะให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรม

   อีกทั้งประธานในพิธี นายวิโรจน์  โรจน์วัฒนชัย ผู้อำนวยการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานผู้สนับสนุนโครงการ ดังนี้

 • สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น
 • สมาคมการชุบสังกะสีไทย
 • บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด
 • บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด
 • บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท แสงเจริญอีสเทิร์น กัลวาไนซ์ จำกัด
 • บริษัท เอเซี่ยน สติล โปรดักส์ จำกัด

ทางสถาบันเหล็กฯ ขอขอบพระคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี แต่เนื่องด้วยติดภารกิจจึงไม่สามารถเข้าร่วมงานในวันดังกล่าว อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, การประปานครหลวง, กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน), บริษัท ยูเนี่ยนกัลวาไนเซอร์ จำกัด, บริษัท ระยอง กัลวาไนซิ่ง จำกัด, บริษัท สยาม สตีล กัลวาไนซิ่ง จำกัด  และบริษัท เอเบิล อินดัสตรีส์ จำกัด

ทั้งนี้เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางสถาบันเหล็กฯ ได้ดำเนินมาตรการป้องกันความเสี่ยง ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และกระชับพิธีการให้แล้วเสร็จในระยะเวลาอันสั้น

[masterslider id="27"]