มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในเหตุการณ์การแพร่ระบาดCOVID19

สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย จัดทำามาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ

โดยการ มอบส่วนลดงานบริการทดสอบ เพื่อลดผลกระทบจากเหตุการณ์แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านรายละเอียดต่อ...