การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ สาธารณูปโภคพื้นฐานของจีนในเดือน ก.ค. เพิ่มขึ้น

          ในเดือนกรกฎาคม การลงทุนก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภคพื้นฐานของจีน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.7 และ ร้อยละ 7.9 ตามลำดับ โดยอยู่ที่ 1.3 ล้านล้านหยวน (180.4 พันล้านดอลล่าร์) และ 1.4 ล้านล้านหยวน จากการประเมินของ S&P Global Platts จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (National Bureau of Statistics: NBS) ซึ่งช่วยสนับสนุนความต้องการโลหะและเหล็กก่อสร้าง
          การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สูงขึ้น คาดว่าจะมีต่อเนื่องในเดือนสิงหาคม สนับสนุนความต้องการโลหะในประเทศ สำหรับช่วงเวลาที่เหลือของปี 2563
          ในช่วงมกราคมถึงกรกฎาคม การลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น 7.5 ล้านล้านหยวน เงินลงทุนสำหรับโครงการที่อยู่อาศัย คิดเป็นร้อยละ 73.9 ของทั้งหมด เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 จากปีที่ผ่านมา โดยอยู่ที่ 5.6 ล้านล้านหยวน
          อย่างไรก็ตาม ใน 7 เดือนแรกของปี 2563 การลงทุนทรัพย์สินคงที่ (Fixed Asset Investment) ของจีนลดลงร้อยละ 1.6 จากปีที่ผ่านมา โดยอยู่ที่ 32.9 ล้านล้านหยวน ส่วนในเดือนกรกฎาคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 จากเดือนมิถุนายน จากข้อมูลของ NBS
          ความต้องการเหล็กเส้นของจีนฟื้นตัวตามโครงการก่อสร้างที่กลับมาดำเนินการ เนื่องจากฤดูฝนในจีนตอนใต้สิ้นสุดลงในต้นเดือนสิงหาคม
          แนวโน้มการก่อสร้างที่มีมากขึ้นคาดว่าจะทำให้ราคาอลูมิเนียมในประเทศยังสูงอยู่ในระยะใกล้ แม้ว่าจะมีการชะลอตัวตามฤดูกาลในเดือนสิงหาคม ความต้องการในภาคก่อสร้างจะสูงขึ้นในช่วงที่เหลือของปีนี้
          ถึงแม้ว่า สต็อกอลูมิเนียมอาจจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในเดือนสิงหาคม แต่สต็อกจะลดลงในเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นฤดูกาลที่มีความต้องการสูงสุดในจีน
-- Lucy Tang