ปริมาณการผลิตเหล็กดิบจีนก.ค.เพิ่มขึ้นร้อยละ9จากปีก่อนเนื่องจากความต้องการผู้ใช้ฟื้นตัว

          ในเดือนกรกฎาคม จีนผลิตเหล็กพิกไอออน (pig iron) 78.18 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 และผลิตเหล็กดิบ (crude steel) อยู่ที่ 93.36 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 จากเดือนเดียวกันในปีที่ผ่านมา จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (National Bureau of Statistics: NBS)
          ปริมาณการผลิตของเหล็กทั้งสองประเภท ในเดือนกรกฎาคม ยังคงอยู่ในระดับที่สูงขึ้นมากขึ้นกว่าปีที่ผ่าน แหล่งข่าวในตลาดกล่าวกกว่าการผลิตเหล็กที่แข็งแกร่ง สอดคล้องกับการฟื้นตัวของภาคก่อสร้างและภาคการผลิต ทำให้มาร์จิ้นของเหล็กยังคงน่าสนใจสำหรับผู้ผลิตเหล็กในเดือนกรกฎาคม
          การผลิตเหล็กจีนคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม ในขณะที่การฟื้นตัวของความต้องการผู้ใช้ คาดว่าจะมีต่อเนื่องอย่างเข้มแข็งซึ่งช่วยสนับสนุนราคาและมาร์จิ้นของเหล็ก
          ปริมาณการผลิตของเหล็กพิกไอออนและเหล็กดิบรายวัน เฉลี่ยอยู่ที่ 2.52 ล้านตัน และ 3.01 ล้านตันในเดือนกรกฎาคม ตามลำดับ ทั้งสองประเภทลดลงร้อยละ 1.3 จากเดือนมิถุนายน แต่ยังคงสูงมากที่สุดเป็นลำดับที่สองในประวัติศาสตร์
          ในช่วงมกราคมถึงกรกฎาคม ปริมาณการผลิตเหล็กพิกไอออนและเหล็กดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 และ ร้อยละ 2.8 จากช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา โดยอยู่ที่ 510.86 ล้านตัน และ 593.17 ล้านตัน ตามลำดับ
          การผลิตเหล็กที่แข็งแกร่งในเดือนกรกฎาคมควบคู่ไปกับกิจกรรมผู้ใช้เหล็กที่เข้มแข็งเช่นกัน โดยพื้นที่โครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ของจีน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากเดือนกรกฎาคมในปีที่แล้ว เร่งตัวจากการเติบโตร้อยละ 8.9 ในเดือนมิถุนายน  ในขณะเดียวกัน อัตราการเติบโตของการลงทุนสาธารณูปโภคพื้นฐานของจีน เพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 6.8 ในเดือนมิถุนายน ไปอยู่ที่ ร้อยละ 7.9 ในเดือนกรกฎาคม จากการประเมินของ S&P Global Platts โดยใช้ข้อมูลของ NBS
          การฟื้นตัวในอุตสาหกรรมการผลิตเร่งตัวมากขึ้นในเดือนกรกฎาคมเช่นเดียวกัน การผลิตรถยนต์ เครื่องจักร และเครื่องใช้โลหะ เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 ร้อยละ 10 และร้อยละ 8 จากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ตามลำดับ เทียบกับอัตราการเติบโตร้อยละ 13 ร้อยละ 7 และร้อยละ 3 ในเดือนมิถุนายน
          แหล่งข่าวจากโรงงานหลายแห่งกล่าวว่า ความต้องการเหล็กก่อสร้างในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม อยู่ในระดับที่สูงกว่าปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าจะลดลงจากเดือนพฤษภาคม เนื่องจากฝนตกหนักและน้ำท่วม ความต้องการผู้ใช้เหล็กทรงแบน โดยเฉพาะเหล็กรีดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled Coil: HRC) ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งช่วยลดปริมาณเหล็กทรงแบนคงคลัง และเพิ่ม
          แม้ว่าการผลิตเหล็กได้เพิ่มสูงขึ้นมาก แต่มาร์จิ้นในการขายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (HRC) ของจีนเพิ่มขึ้นจาก 29 ดอลล่าร์ต่อตัน ในวันที่ 1 กรกฎาคม ไปอยู่ที่ 64 ดอลล่าร์ต่อตันในวันที่ 31 กรกฎาคม ในขณะที่มาร์จิ้นของเหล็กเส้น (Rebar) ผันผวนระหว่างช่วง 48 ดอลล่าร์ต่อตัน และ 60 ดอลล่าร์ต่อตัน ในตลอดเดือนกรกฎาคม
          มาร์จิ้นกำไรเฉลี่ยของ HRC ในเดือนกรกฎาคม เป็นมากกว่าห้าเท่า จากปีที่ผ่านมา ที่อยู่ที่ 50 ดอลล่าร์ต่อตัน ในขณะมาร์จิ้นกำไรเฉลี่ยของเหล็กเส้น (rebar) อยู่ที่ 55 ดอลล่าร์ต่อตัน ในเดือนกรกฎาคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 34 จากปีที่ผ่านมา
          แหล่งข่าวหลายรายกล่าวว่า จากมาตรการกระตุ้นทางการเงินการคลัง การก่อสร้างและการผลิต ของจีน น่าจะปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสที่ 3
          อย่างไรก็ตาม มีความกังวลว่า สภาพการเติบโตทางการเงินแบบเข้มงวดของจีน ที่เริ่มจากเดือนกรกฎาคม และการตั้งใจที่จะควบคุมราคาอสังหาริมทรัพย์อาจเริ่มที่จะลดความต้องการเหล็กก่อสร้างในไตรมาสที่ 4
-- Analyst Jing Zhang, Analyst Lucy Tang