ราคาบ้านที่สูงขึ้นในจีนยอดขายรถขุดที่มากขึ้นบ่งชี้ถึงการสนับสนุนเหล็กเส้น(Rebar)

ราคาบ้านที่สูงขึ้นในจีนยอดขายรถขุดที่มากขึ้นบ่งชี้ถึงการสนับสนุนเหล็กเส้น(Rebar)

อ่านต่อได้ที่: https://bit.ly/2ZK5WCO