ราคาเหล็ก H-Beam ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพิ่มขึ้นในเดือน ก.ย. เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น

ราคาเหล็ก H-Beam ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพิ่มขึ้นในเดือน ก.ย. เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น

อ่านต่อได้ที่ : https://bit.ly/3n1hs77